Gürmar'lı Olmak

• Yüzde yüz müşteri memnuniyeti için hep hazırız.

• Kendimizi geliştirmek için fırsat yaratır ve bu gelişimi sürekli kılmaya çalışırız.

• Şirketimizin sürekli gelişimi için gereken kurumsal kültür değişimlerini gerçekleştiririz.

• Başarının ancak ekip çalışmasıyla elde edilebileceğine inanırız.

• Başarı için çalışma ortamımızı önemini biliriz.

• Bilgi, düşünce ve davranışların etkin bir biçimde aktarılması için uygun iletişim yöntem ve tekniklerini kullanırız.

• Dürüst eleştiri yaparız, hataları kabul ederiz ve eleştiriye açığız.

• Bir problemin en iyi çözümünün o konuyu yaşayanlarca bulunabileceğine inanırız.

• Beni ilgilendirmez tavrı ve şikâyet etme yerine çözüm önerisi üretip uygulamaya çalışırız.

• Sözümüzün söz olduğunu müşterilerimiz, çalışanlarımız ve tedarikçilerimizin bildiklerine ve yaşadıklarına inanırız.

• Rüşvet ve iltimasın her türlüsünü reddederiz.

• Evrensel değerlere uygun olarak ırk, din, cinsiyet farkları ve bedensel eksikliklere bakmadan tüm insanlara eşit davranırız.