Gürmar'da Eğitimin Önemi

Perakende sektörü, müşteri ile firma arasındaki iletişim üzerine yapılanmıştır. Doğru bir iletişim ve etkileşimle müşteriye doğru bir şekilde yaklaşabilmeli, ürünün ve hizmetin müşteri üzerinde olumlu bir algı bırakması sağlanmalıdır.

GÜRMAR AKADEMİ perakende satış eğitimlerinde müşterinin ne satın alacağını tanımlamak için müşterinin ihtiyaçlarını belirleme ve uygun çözüm sunarak satış geliştirme becerisi sağlamaktadır. Bununla birlikte daha fazla müşterinin, daha hızlı, daha doğru ve daha etkin bir biçimde ikna edilmesini ve satışın gerçekleşmesini sağlayacak yöntemleri de pratik yapma yoluyla öğreten bir eğitim sürecidir. Mağazalarda insan faktörü üzerine kurulmuştur. GÜRMAR AKADEMİ’de eğitim süreçleri insanın kişilik ve algısını oluşturan farklı faktörleri dik Personel eğitiminin öncelikli amacı, çalışanın işini daha iyi yapmasını sağlamaktır. Beceri geliştirmeye (liderlik, takım oluşturma, etkili iletişim vb.), tüm işletmeyi tanıtmaya, mağaza politikasını ve kültürünü aktarmaya, kalite bilincini yerleştirmeye vb yönelik tüm faaliyetler mesleki eğitim kadar önemlidir.

Çalışanları gelecekte mağazanın üst yönetim noktalarına hazırlamayı amaçlayan bu tür faaliyetler geliştirme kapsamı içinde yer alır.

Çalışanların eğitim ihtiyaçlarının analizi, eğitim programlarının hazırlanması, uygulanması, performanslarının değerlendirilmesi, kuruma olan bağlılıklarının artırılması, insan kaynaklarının geliştirilmesine yönelik stratejilerin belirlenmesi, plan ve programların hazırlanması gibi faaliyetlerin tümü çalışanlarımızı geliştirmeye yönelik çabalardır.

GÜRMAR AKADEMİ ile Personel eğitiminin işletmeye sağladığı yararlar kadar personelin meslek hayatındaki pozitif kazanımlarına da önem verilmektedir.

GÜRMAR AKADEMİ eğitimlerinin işletme tarafından yararları

 • Verimliliği artırır.
 • Kalite bilincini geliştirir.
 • Kurumsal gelişimi hızlandırır.
 • Kurum içi karar verme ve sorun çözme yeteneğini artırır.
 • Personelin değişime olan direncini azaltır.
 • Kurum içi iletişimi güçlendirir
 • İşveren ve çalışan ilişkilerini geliştirir
 • Amaç birliği sağlar.

GÜRMAR AKADEMİ eğitimlerinin personel tarafından yararları

 • Görev bilincini ve sorumluluk düzeyini artırır
 • İnisiyatif kullanma düzeyini geliştirir
 • Kariyer gelişimini sağlar
 • Kendine olan güvenini artırır
 • İş doyumunu yükseltir
 • Performansını yükseltir
 • Ekip bağlılığını artırır.
 • Ekip ruhunu geliştirir.
 • Ait olma duygusunu artırırkate alarak yapılanmıştır.