Gürmar Akademi

GÜRMAR AKADEMİ öncelikle bünyemizde görev alan çalışma arkadaşlarımızın iş verimliliğini ve başarısını arttırmayı hedeflerken; daha geniş açıda perakende sektörünün profesyonel değerini arttırmayı hedeflemektedir. Sunduğumuz ürünün her aşamasında insan faktörü o denli önemli iken personel eğitimlerinin devamlılığını ve profesyonel anlamda ele alınması kaçınılmazdır.

Düzenli olarak her branşta personelin GÜRMAR AKADEMİ eğitim salonunda eğime alınmaktadır. Eğitimlerin düzenliliğine ve sürekliliğine önem verilmektedir. Bunun yanın 50 kişilik Akademi Salonumuzda eğitime elen personelimiz rahatı ve dikkat algısını açık tutmak için tüm ayrıntılar düşünülmüştür. GÜRMAR AKADEMİ eğitimlerinin verimliliği için konusunda uzman sosyolog ve psikologlar ile çalışılmaktadır.

GÜRMAR AKADEMİ eğitim yöntemleri, personelin bilgilerini arttırmak, görüş ufuklarını genişletmek ve başkalarının davranışlarına karşı kendi duyarlılıklarını ölçme yeteneğini geliştirmeyi amaçlamaktadır.

Eğitim salonunda, görev alanından uzaklaşarak iş dışında eğitim, staj ve oryantasyon gibi iş başında verilen eğitimlere göre belli farklılıklar ve faydalar sağlar.

Bunlar dan en önemlisi eğitilecek personelin eğitim süresince çalışma koşullarından soyutlanarak tüm ilgisini eğitime verebilmesidir. İş dışındaki eğitim yöntemleri, personele günlük baskılardan uzaklaşıp rahat bir ortamda düşünebilme olanağı sağlar, farklı bireylerle bir arada bulunmaları sonucunda bilgi alışverişleri sağlanır, onlardaki değişim olgusu da ortaya çıkar.